Sök


Org.nr: 556675-9386

§1 Varor

§1.1
Köp av våra varor skall ej ske utan att köparen till fullo läst igenom och godkänt våra allmänna villkor. Genom att du genomför ett köp av varor hos oss har du accepterat våra allmänna villkor.

§1.2
Information i vår webshop kan vara felaktig och vi reserverar oss rätten att utföra prisändringar utan att meddela om dessa. Våra priser påverkas av växelkurser och ändringar hos våra leverantörer. Priserna på vår hemsida kan vara inaktuella. Om priset är inaktuellt då du beställer en vara kommer du att informeras av oss och du har då möjlighet att avstå ifrån köpet.

§1.3
Vissa bilder på vår webshop, hemsida, produktkataloger mm. är endast exempelbilder och representerar inte alltid exakt den vara som de visas tillsammans med.

§1.4
Vissa artiklar levereras inklusive monteringsdetaljer och andra utan. Vissa varor kräver modifiering/komplettering för att gå att montera.

§1.5
Delar av vårt sortiment är enbart riktat till motorsport och forskning och är inte lagliga att använda på allmän väg. PBZ AB ansvarar inte för hur köparen använder delarna. Köparens skyldighet är att känna till sveriges lagstiftning och följa den.

§1.6
Modifierade bilar och delar kan kräva speciell hantering, underhåll, övervakning och förebyggande åtgärder för att fungera på ett tillfredsställande sett. Sköts ej detta korrekt riskeras skador på varan, tillhörande delar, bilen, personskador, miljöskador och så vidare. Det är köparens ansvar att känna till och följa de särskiljda riktlinjer och metoder som finns för hantering, underhåll, övervakning och förebyggande åtgärder. Vi tillhandahåller ej sådan utbildning.

§1.7
Alla varor tillhör oss till dess att betalning är till fullo reglerad. Vi lämnar ej ut varor innan dess, bortsett ifrån de fall då vi har gett kredit eller anstånd med betalningen.

§1.8
Förskottsbetalning gäller för specialbeställningar på ej ord. lagervaror.

§2 Tjänster

§2.1
Köp av våra tjänster skall ej ske utan att köparen till fullo läst igenom och godkänt våra allmänna villkor. Genom att du genomför ett köp av tjänster från oss har du accepterat våra allmänna villkor.

§2.2
Vår aktuella löpande timdebitering för verkstadsjobb är 850kr inkl. moms. Andra specialområden har annan debitering, t.ex. vid mappning, flockning osv. Den löpande verkstadsdebiteringen sker per påbörjad kvart (15min). Vissa typer av arbeten kräver att förbrukningsdelar, oljor och annat byts ut. Dessa kostnader kommer att tillkomma utöver det arbete som beställts.

§2.3
Vi utför endast det arbete som du beställer och som överenskommits i förväg. Om du önskar få närliggande arbetsåtgärder utfört så måste detta diskuteras och beslutas om i god tid innan vi påbörjat arbetet.

§2.4
I de fall vi ger dig ett fast pris på ett arbete så gäller det, förutsatt att allting på bilen är i fungerande skick och inte orsakar mer arbete eller extra utgifter, exempelvis att det är dåliga gängor, gammal bult som går av,rostangrepp, tidigare inverkan av 3:e part och dylikt.

§2.5
Förvaring av fordon debiteras kund enligt följande: utomhus – 200kr/dygn, inomhus – 400kr/dygn. Mellan 1:a oktober och 31:a mars tillkommer en avgift på 100kr/dygn.

Förvaring av övrigt debiteras kund med en avgift på 100kr – 2000kr/dygn beroende på omfattning och klassificering av det förvarade godset.

Som förvarat räknas det som finns hos PBZ på grund av följande omständigheter: (1) utebliven betalning från kund, (2) avstannat arbete på grund bristande/utebliven kommunikation med kund, (3) avstannat arbete på grund av uteblivna delar som kund ska förse PBZ med, (4) avbrutet arbete på grund av önskemål från kund som orsakar längre än nödvändig leveranstid av delar,  (5) ej uthämtat gods eller annan orsak som ej ligger under PBZ:s ansvar, (6) avslutat arbete på fordon eller material som med grund i retentionsrätten inte lämnas ut till dess att kund fullständigt reglerat sin skuld hos PBZ.

§2.6
Färdiga paketlösningar till olika bilmodeller är avsedda att i regel inte kräva individuell kalibrering (mappning) av varje enskild bil. Dock kan variationer förekomma som medför att individuell kalibrering kan krävas. Kostnad för det kan tillkomma.

§2.7
Annonserade uppgifter på effekt- och vridmoment kan skilja pga. variationer i modellerna, bränslekvalitet, testförhållanden, testutrustning, testmetod, korrigering av testvärdena, lufttemperaturer, luftfuktighet, motorns skick, drivlinans skick osv.

§2.8
Mappningar/kalibreringar/finjusteringar är ett oändligt arbete som kan pågå för evigt. Det går alltid att finslipa, ändra, bygga om, uppgradera, förenkla, göra mer avancerad, bygga in fler funktioner osv. Pga. detta tar vi generellt betalt för den tid vi lägger ner på en mappning, inte att bilen ska vara ”färdigmappad”. Beroende på förutsättningar tar det olika lång tid att uppnå önskat resultat. Om du inte är nöjd efter t.ex. en heldagsmappning innebär det att det krävs mer tid för att resultatet ska bli bra. Detta är inte kostnadsfritt eftersom vi tar betalt för den tid vi arbetar med din bil. Mer tid är därmed kopplad med en högre kostnad.

§2.9
Vid trimning/optimering med våra trimkit/optimeringspaket kan mappning bli nödvändig pga. variationer i tillverkarens komponenter och programvaror. I dessa fall tillkommer kostnad för mappning.

§2.10
Vid uteblivna besök av bokade mappningar, effektmätningar eller annat verkstadsrelaterat arbete debiterar vi 500kr inkl. moms.

§2.11
Vi tar inte ansvar för för oss okända fel och brister på bilen som kan orsaka skador i samband med mappning. Om inte kunden meddelar något annat förutsätter vi att bilen är i skick för att mappas.

§2.12
Vi ersätter inga skador i samband med dynokörning. 

§3 Fordonsimport och fordonsförsäljning

§3.1
Vi lämnar, om inget annat anges, 3 månaders garanti på bilar vi säljer, förutsatt att de är max 10 år gamla, alt. har gått max 10 000 mil. Det som först begränsar garantin är det som gäller. Garantin täcker allt utom vanliga slitdelar på bilen. För bilar som är modifierade på ett sätt som påverkar dess prestanda lämnas ingen garanti.

§3.2
Vi kan inte påverka när vi får en tid för registreringsbesiktning. Vi försöker alltid ha tider inbokade hos Bilprovningen, men beroende på tillgång så kan i vissa fall registreringen utav fordonet dröja längre än vad som är önskvärt. PBZ ansvarar inte för dröjsmål och problem.

§3.3
Ett importerat fordon måste ställas på, försäkras och ha svenska registreringsskyltar innan den får köras på allmän väg. Att detta sker, samt tillhörande kostnader för det ombesörjer ej PBZ. Kostnader som Vägverket kommer att fakturera vid genomförd påställning av fordonet är årsskatt, skrotningsavgift och skyltavgift (2009).

§4 Information

§4.1
Information på vår hemsida kan vara felaktig, den kan vara gammal och ej uppdaterad. Vi reserverar oss mot eventuella stavfel och felskrivningar på vår hemsida gällande varor och tjänster som vi kan leverera.

§4.2
Uppskattade angivelser för effekt och vridmoment på varor och tjänster är inga garantier för faktiska resultat. Vi garanterar aldrig i förväg faktiska resultat avseende effekt och vridmoment. Eventuellt angivna siffror på resultat är endast uppskattningar baserade på tidigare mätningar vid liknande installationer. Temperaturer, bränslekvalitet, skick på motor och drivlina mm. kan påverka uppmätt drivhjulseffekt.

§5 Betalning och finansiering

§5.1 VISA / Mastercard (via Samport)
Använd detta alternativ om du vill göra en kortbetalning online via Samports betaltjänst. Du knappar in dina uppgifter och får då direkt en bekräftelse på genomfört kortköp. Varorna är då betalda och du behöver bara vänta på leverans.

§5.2 Förskottsbetalning (via Bankgiro)
Genom detta alternativ får du betalningsuppgifter till vårt bankgirokonto. Du betalar ordern och vi får i regel betalningen på vårt konto efter en arbetsdag. Därefter handlägger vi din order.

§5.3 EJ AKTUELLT! Postförskottsbetalning (gäller maxbelopp 2000kr)
Vid köp under 2000kr kan du välja detta betalningsalternativ. Vi skickar då ut varorna och du löser ut dem på ditt lokala Posten utlämningsplats. Detta betalningsalternativ kostar 50kr extra vilket tillkommer på slutsumman på köpet. För internationella ordrar gäller ej detta betalningsalternativ.

§5.4 Finansiering / avbetalning (via Wasa Kredit)
Om du vill dela upp ditt köp på en avbetalning väljer du detta alternativ. Vi kommer att kontakta dig med förslag på ett upplägg och du får sedan avtalshandlingar per mail. Så fort dessa handlingar är påskrivna och returnerade till oss handlägger vi din order. För köpare som saknar svenskt personnummer gäller ej detta betalningsalternativ.

§5.5 Faktura (via Klarna)
Varorna skickas ut tillsammans med en faktura och godset kommer till köparen innan denne betalt för varorna. Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 59 kr inkl. moms. Den aktuella övre maxgränsen för handel via detta betalningsalternativ är 25 500kr inkl. moms. För köpare som saknar svenskt personnummer gäller ej detta betalningsalternativ.

§5.6 Företag inom EU
Företag inom EU behöver inte betala moms. Vi behöver förses med företagets VAT-nummer i samband med beställning för att vi ska kunna exkludera momsen i fakturan.

§5.7 Företag och privatpersoner utanför EU
Företag och privatpersoner utanför EU betalar ej moms. I de fall paketen skickas från oss direkt till mottagaren utanför EU debiterar vi ej moms. Om du hämtar paketet hos oss som du ämnar att exportera till ett icke-EU-land debiteras du moms av oss, godset plomberas och du kan ansöka om en retur av momsen i ett tullkontor då du exporterar varan ur landet. Kontakta Tullverket för mer information om detta i god tid innan ditt köp: +46(0)771-520 520

§5.8 Vid utebliven betalning
Vid utebliven slutbetalning av ordrar och/eller fakturor får köparen en påminnelse via personligt samtal, tel, e-post eller brev. Om betalning uteblir trots påminnelsen kan ärendet skickas till Inkasso och därefter vidare till Kronofogden. Om varor/tjänster ej är till fullo betalda senast 60 dagar efter förfallodatum förbehåller vi oss att behålla rimlig andel av varor och ägodelar som säkerhet för skulden. Om betalning trots uppmaningar inte har reglerats inom 6mån tillfaller varor och ägodelar PBZ AB. Undantag sker i de fall tvisten har förskjutits för reglering i domstol.

§6 Frakt och transport

§6.1
Varor vi skickar går i regel alltid från vårt lager i Uppsala. Skulle du ha önskemål om express/bud kan vi ordna detta mot en kostnad. Meddela då oss om detta, gärna samtidigt som order. Vi kan även ordna direktfrakt från vår leverantör till vår kund, förutsatt att leverantörer finns inom EU.

§6.2
Skadat gods skall anmälas omedelbart vid emottagande och en skaderapport skall utfärdas och lämnas till fraktbolaget samt till PBZ. Görs ej detta godkänner vi inga krav grundade i fraktskador.

§6.3
Våra leveransvillkor är alltid enligt Fritt Vårt Lager.

§6.4
Beräknade leveranstider på hemsidan är ungefärliga och är geografiskt baserade på var den individuella varan lagerförs. Vi kan ej garantera sådant som ligger utom vår direkta kontroll och friskriver oss allt ansvar vid förseningar som har orsakats av 3:e part.

§6.5
Vi debiterar en avgift på 500kr för varor vi skickar till köparen som ej hämtas ut.

§7 Garanti

§7.1

Om inget annat anges ger vi sex månaders garanti på varor. Garantin täcker endast reparation eller utbyte av varan ej skador på annan utrustning, fraktkostnader, transporter, inkomstbortfall osv. På modifierade fordon gäller inga garantier, men i de fall vi utfört arbete/montering garanterar vi att det är fackmannamässigt utfört.

§7.2
För fordon som framförs olagligt, deltar i olagliga evenemang, körs på motorbanor eller på Nürburgring i Tyskland, deltar i lagliga motortävlingar och i motorsportsammanhang, gäller inga garantier.

§8 Reklamationer och returer

§8.1
Innan du skickar en vara till oss skall en reklamation vara registrerad och godkänd hos oss, alternativt ska vi ha efterfrågat en retur. Anledningen till detta är att slippa onödiga fraktavgifter då vi kan lösa vissa problem utan att fysiskt behöva ha varan hos oss.

§8.2
En vara anses vara inlämnad för reklamation f.o.m. det datum då vi fysiskt har varan i vår ägo.

§8.3
Ingen returrätt på beställningsvaror som vi ej lagerhåller.

§8.4
PBZ AB:s garantiansvar sträcker sig endast till reparation, ersättning av likvärdig produkt eller kreditering av den aktuella produktkostnaden. PBZ AB finns i Uppsala och vid ev. garantifrågor kan vi kräva att fordon/varor som garantin gäller lämnas in till oss för utredning.

§8.5
Om det inte fastställts att något handlar om garantiåtgärd, så debiteras samtliga kostnader. Vi ersätter inte för några kostnader innan detta har fastställts.